MARKKU HAANPÄÄ
Veistos / Installaatiot    Sculptures / Installations   Skulpturer / Installationer
2010
Ajan varjot
Shadows of the time
Skuggor ur tiden

2008
Kylä
The village
Byn
2012
Ilon pisaroita
Drops of happiness
Droppar av glädje

2009
Sateen tuntua
Feels like rain
Känsla av regn
2009
Aura

2007
(V)aatteellisia
Sekalaista

Mixed

Blandat